Bigbrother

Sorry non-Swedish people, the following blog-item is in Swedish only. —– Ett övergrepp är alltid ett övergrepp och får aldrig på något sätt puttas åt…